تاريخ روز

سه شنبه 1397/7/3 - 18 : 14
  • باعین حال که انتقاداتی به دولت وارد است باید در این مقطع از دولت حمایت شود

  • دیدار فرمانده سپاه استان کرمان با بسیجیان

  • بازدید از روند جاده سازی بین دو شهرستان فاریاب و ارزوئیه

  • بازدید از کارخانه آسفالت