تاريخ روز

سه شنبه 1397/4/26 - 45 : 7
  • گزارش تصویری/ دسته عزاداری مردم نصیرشهر به مناسبت شهادت امام صادق (ع)

  • برگزاری دسته عزاداری مردم نصیرشهر ویژه شهادت امام صادق (ع)

  • جلسه مسئولین ارشد شهری و شهرستان رباط کریم و امام جمعه محترم نصیرشهر با استاندار تهران جناب آقای مهندس مقیمی

  • جلسه مسئولین ارشد شهری و شهرستان رباط کریم و امام جمعه محترم نصیرشهر با استاندار تهران جناب آقای مهندس مقیمی

عادل قاسمی
عادل قاسمی
مسئول ستاد