تاريخ روز

دوشنبه 1397/2/3 - 15 : 17
  • دلنوشته شهادت امام موسی کاظم (ع) ـ ستاد نماز جمعه پابدانا

  • ۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا گرامی باد ـ ستاد نماز جمعه پابدانا

  • برگزاری مراسمات ایام شهادت حضرت فاطمه (س) در بخش طغرالجردـ پابدانا

  • اقامه نماز باران در بخش طغرالجردـ پابدانا

سیدکاظم نوبهار
سیدکاظم نوبهار
مسئول ستاد

فرزانه احمدی
فرزانه احمدی
معاونت خواهران
حسین شاهرخی
حسین شاهرخی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
غلامرضا محسن بیگی
غلامرضا محسن بیگی
معاونت سیاسی - اجتماعی