تاريخ روز

سه شنبه 1397/4/26 - 50 : 7
  • دیدارمسوولین تامین اجتماعی با امام جمعه تایباد

  • رییس ستاد اقامه نمازخراسان رضوی درتایباد

  • دیدارمسوولین خواف با ایت لله محدثی

  • نشست فرهنگی درتایباد

حسن باقری نسب
حسن باقری نسب
مسئول ستاد

جواد آفریدون
جواد آفریدون
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حمزه آزاد
حمزه آزاد
معاونت فرهنگی و تبلیغی
رضا نادری نیا
رضا نادری نیا
معاونت اداری و پشتیبانی
برات گلثومیان
برات گلثومیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه صیدمحمدی
رقیه صیدمحمدی
معاونت خواهران
هادی هاشمی نسب
هادی هاشمی نسب
مسئول امور جوانان