تاريخ روز

چهارشنبه 1396/11/4 - 23 : 14
  • فعالیت مهد آدینه درنمازجمعه تایباد

  • نشست برنامه ریزی شورای شئون فرهنگی درمناسبتهای مذهبی تایباد

  • جلسه تفسیر قرآن درمسجد ابولفضلی تایباد

  • خطبه های نمازجمعه شهرستان تایباد

حسن باقری نسب
حسن باقری نسب
مسئول ستاد

علی دانشور
علی دانشور
مسئول امور جوانان
جواد آفریدون
جواد آفریدون
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حمزه آزاد
حمزه آزاد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رضا نادری نیا
رضا نادری نیا
معاونت اداری و پشتیبانی
برات گلثومیان
برات گلثومیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
رقیه صیدمحمدی
رقیه صیدمحمدی
معاونت خواهران