تاريخ روز

يکشنبه 1396/8/28 - 29 : 18
  • خطبه های19آبان96شهرفتح آباد

  • نمازجمعه12آبان96شهرفتح آباد

  • دیدارمسئولین وامام جمعه فتح آبادباخانواده های شهدا وتحت پوشش کمیته امداد

  • دیدارمسئولین با امام جمعه فتح آباد22آبان

علی کسرائی
علی کسرائی
مسئول ستاد

مریم چوپان
مریم چوپان
معاونت خواهران
حسین حسینعلی
حسین حسینعلی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
عباس نوجوان
عباس نوجوان
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمدنوجوان
محمدنوجوان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سید محمدجواد قربان زاده
سید محمدجواد قربان زاده
مسئول امور جوانان
مهدی جلالی
مهدی جلالی
معاونت اداری و پشتیبانی