تاريخ روز

سه شنبه 1397/3/1 - 57 : 22
  • اقامه نمازجمعه17فروردین97

  • تفسیر نهج البلاغه

  • صبحانه کاری

  • جلسه هماهنگی با مسئولین

سید عبدا.. حسینی
سید عبدا.. حسینی
مسئول ستاد

محمد ابراهیم نژاد
محمد ابراهیم نژاد
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی