تاريخ روز

سه شنبه 1397/3/1 - 49 : 22
  • نماز جمعه از نگاه دوربین خبرنگاران افتخاری

  • نماز جمعه از نگاه دوربین خبرنگاران

  • تجلیل از معلمان نمونه در نماز جمعه ساری

  • نماز جمعه از نگاه دوربین خبرنگاران افتخاری

مهدی مستشرق
مهدی مستشرق
مسئول ستاد

مرتضی حاتمی
مرتضی حاتمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
عین اله امانی مله
عین اله امانی مله
معاونت اداری و پشتیبانی
مرضیه کردکلایی
مرضیه کردکلایی
معاونت خواهران
محمد جونیان
محمد جونیان
معاونت فرهنگی و تیلبغی