- کد خبر: 10377785 تاریخ ایجاد: 10:51
استقبال مسئولین شهر زاویه از امام جمعه جدید این شهر
استقبال مسئولین شهر زاویه از امام جمعه جدید این شهر
تصویر خبر
استقبال مسئولین شهر زاویه از امام جمعه جدید این شهر
استقبال مسئولین شهر زاویه از امام جمعه جدید این شهر حجت الاسلام سلطانزاده 96/8/5

 

Sabz Map