- کد خبر: 17079467 تاریخ ایجاد: 02:11
جلسه ی ستاد نماز جمعه برگزار شد.
برگزاری جلسه ی هفتگی ستاد نماز جمعه
تصویر خبر
با حضور اکثر اعضای ستاد نماز جمعه ی خشکبیجار جلسه ی ستاد نماز جمعه برگزار گردید.
جلسه ی هفتگی اعضای ستاد نماز جمعه ی خشکبیجار در دفتر امام جمعه ی محترم خشکبیجار برگزار شد.

 

Sabz Map