- کد خبر: 10375897 تاریخ ایجاد: 09:04
ه ندای رهبر معظم انقلاب حضرت ایه الله خامنه ای حفظه الله تعالی لبیک مینماییم و به یاری مردم زلزله زده کرمانشاه یاری میکنیم ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان
به ندای رهبر معظم انقلاب حضرت ایه الله خامنه ای حفظه الله تعالی لبیک مینماییم و به یاری مردم زلزله زده کرمانشاه یاری میکنیم ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان
تصویر خبر
ه ندای رهبر معظم انقلاب حضرت ایه الله خامنه ای حفظه الله تعالی لبیک مینماییم و به یاری مردم زلزله زده کرمانشاه یاری میکنیم ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان
ه ندای رهبر معظم انقلاب حضرت ایه الله خامنه ای حفظه الله تعالی لبیک مینماییم و به یاری مردم زلزله زده کرمانشاه یاری میکنیم ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان

Sabz Map