- کد خبر: 10378119 تاریخ ایجاد: 10:59
تقدیر از امام جمعه سابق شهر زاویه توسط مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان
تقدیر از امام جمعه سابق شهر زاویه توسط مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان
تصویر خبر
تقدیر از امام جمعه سابق شهر زاویه توسط مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان
تقدیر از امام جمعه سابق شهر زاویه حجت الاسلام باقری توسط مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان حجت الاسلام حاجی پور 96/8/5

 

Sabz Map