- کد خبر: 10377867 تاریخ ایجاد: 10:54
تقدیر از خانواده شهید شهر زاویه
تقدیر از خانواده شهید شهر زاویه
تصویر خبر
تقدیر از خانواده شهید شهر زاویه
تقدیر مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان از خانواده شهید شهر زاویه

 

Sabz Map