- کد خبر: 10375737 تاریخ ایجاد: 08:45
جلسه ستاد نماز جمعه باموضوع تشییع جنازه شهید مظفر کریم زاده در دفتر امام جمعه با حضور امام جمعه محترم و مسولین شهرستان فسا وبخش نوبندگان
جلسه ستاد نماز جمعه باموضوع تشییع جنازه شهید مظفر کریم زاده در دفتر امام جمعه با حضور امام جمعه محترم و مسولین شهرستان فسا وبخش نوبندگان
تصویر خبر
جلسه ستاد نماز جمعه باموضوع تشییع جنازه شهید مظفر کریم زاده در دفتر امام جمعه با حضور امام جمعه محترم و مسولین شهرستان فسا وبخش نوبندگان
جلسه ستاد نماز جمعه باموضوع تشییع جنازه شهید مظفر کریم زاده در دفتر امام جمعه با حضور امام جمعه محترم و مسولین شهرستان فسا وبخش نوبندگان

 

Sabz Map