- کد خبر: 10378545 تاریخ ایجاد: 11:15
جلسه کمک به زلزله زدگان غرب کشور با حضور امام جمعه نصیرشهر
جلسه کمک به زلزله زدگان غرب کشور با حضور امام جمعه نصیرشهر
تصویر خبر
جلسه کمک به زلزله زدگان غرب کشور با حضور امام جمعه نصیرشهر
جلسه کمک به زلزله زدگان غرب کشور با حضور امام جمعه نصیرشهر

 

Sabz Map