- کد خبر: 10375808 تاریخ ایجاد: 08:51
حضور خواهران در اماده سازی مصلای نماز جمعه جهت برگزاری مراسم شب وداع با شهید
حضور خواهران در اماده سازی مصلای نماز جمعه جهت برگزاری مراسم شب وداع با شهید
تصویر خبر
حضور خواهران در اماده سازی مصلای نماز جمعه جهت برگزاری مراسم شب وداع با شهید
حضور خواهران در اماده سازی مصلای نماز جمعه جهت برگزاری مراسم شب وداع با شهید

 

Sabz Map