- کد خبر: 10377812 تاریخ ایجاد: 10:52
حضور در گلزار شهدای شهر زاویه
حضور در گلزار شهدای شهر زاویه
تصویر خبر
حضور در گلزار شهدای شهر زاویه
حضور مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان، امام جمعه شهر زرندیه ،امام جمعه جدید شهر زاویه،امام جمعه شهر پرندک و مسئولین این شهر در گلزار شهدای شهر زاویه

 

Sabz Map