- کد خبر: 10378488 تاریخ ایجاد: 11:12
دیدارمسئولین با امام جمعه فتح آباد22آبان
دیدارمسئولین با امام جمعه فتح آباد22آبان
تصویر خبر
دیدارمسئولین با امام جمعه فتح آباد22آبان

درتاریخ22آبان96مسئولین محترم شهرستان رشتخوار به اتفاق امام جمعه این شهر با امام جمعه فتح آباد دیدار کردند وبعد از دیدار از تعدادی از محرومین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی وجانبازان وایثارگران فتح آباد دیدار کردند 


 

Sabz Map