- کد خبر: 17092880 تاریخ ایجاد: 11:53
دیدار با امام جمعه بمناسبت هفته نیروی انتظامی 97/715
تصویر خبر
دیدار فرماندهی محترم نیروی انتظامی وپرسنل بمناسبت هفته نیروی انتظامی در محل دفتر امام جمعه اشخانه در موزخه 97/7/15 برگزارشد 

 

Sabz Map