- کد خبر: 17083279 تاریخ ایجاد: 07:55
دیدار ریاست محترم اداره پست و کارکنان اداره با حجت الاسلام دکتر دستجردی امام جمعه محترم شهرستان قوچان بمناسبت روز جهانی پست
تصویر خبر
دیدار ریاست محترم اداره پست و کارکنان اداره با حجت الاسلام دکتر دستجردی امام جمعه محترم شهرستان قوچان بمناسبت روز جهانی پست
دیدار ریاست محترم اداره پست و کارکنان اداره با حجت الاسلام دکتر دستجردی امام جمعه محترم شهرستان قوچان بمناسبت روز جهانی پست

 

Sabz Map