- کد خبر: 10375852 تاریخ ایجاد: 08:57
شهادت هموطنانمان در کرمانشاه در زلزله تسلیت عرض مینماییم ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان
شهادت هموطنانمان در کرمانشاه در زلزله تسلیت عرض مینماییم ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان
تصویر خبر
شهادت هموطنانمان در کرمانشاه در زلزله تسلیت عرض مینماییم ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان
شهادت هموطنانمان در کرمانشاه در زلزله تسلیت عرض مینماییم ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان

 

Sabz Map