تاریخ ایجاد: 11:37
ویژه نامه دفاع مقدس
ماهنامه پیام نمازجمعه بندر سیراف (شماره 30) ویژه نامه دفاع مقدس
تصویر اصلی دریافت فایل
ویژه نامه هفته دفاع مقدس
این ماهنامه شامل خاطراتی از شهدا و مطالب عبرت آموز و اجتماعی می باشد که کاری از دفتر امام جمعه وستاد نمازجمعه بندر سیراف می باشد.

 

Sabz Map