تاریخ ایجاد: 07:14
گلبانگ آدینه
ماهنامه گلبانگ آدینه مهر ماه 1397
تصویر اصلی دریافت فایل
ماهنامه گلبانگ ادینه که از طرف دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی منتشر میگردد اخبار نمازجمعه استان را منعکس می نماید
ماهنامه گلبانگ ادینه که از طرف دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی منتشر میگردد اخبار نمازجمعه استان را منعکس می نماید

 

Sabz Map