- کد خبر: 12203510 تاریخ ایجاد: 02:50
به مناسبت دهه فجر نمازگزاران جمعه ویزیت رایگان شدند
ویزیت رایگان به مناسبت دهه فجردرنمازجمعه
تصویر خبر
به همت مرکز بهداشت وشهرداری ،میزان قند و فشار نماز گزاران به صورت رایگان انجام گرفت.
به گزارش ستاد نماز جمعه خشکبیجار به مناسبت دهه مبارک فجر در نماز جمعه این هفته درخشکبیجار به همت مرکز بهداشت وشهرداری ،میزان قند و فشار نماز گزاران به صورت رایگان انجام گرفت.

Sabz Map