- کد خبر: 10375659 تاریخ ایجاد: 08:39
پرچم متبرک به ضریح حضرت رقیه (س)که از طرف رزمنده مدافع حرم به شهید عزیز اهدا شده بد توسط امام جمعه محترم به خانواده شهید تقدیم گردید
پرچم متبرک به ضریح حضرت رقیه (س)که از طرف رزمنده مدافع حرم به شهید عزیز اهدا شده بد توسط امام جمعه محترم به خانواده شهید تقدیم گردید
تصویر خبر
پرچم متبرک به ضریح حضرت رقیه (س)که از طرف رزمنده مدافع حرم به شهید عزیز اهدا شده بد توسط امام جمعه محترم به خانواده شهید تقدیم گردید
پرچم متبرک به ضریح حضرت رقیه (س)که از طرف رزمنده مدافع حرم به شهید عزیز اهدا شده بد توسط امام جمعه محترم به خانواده شهید تقدیم گردید

 

Sabz Map